VILNET LOGO
vilnet.eu - Internet Service Provider
FIRMA
INTERNET
Przyłączenie do sieci
Gwarancja i Pomoc
Bezpieczeństwo
Serwis komputerowy
TELEFON
TELEWIZJA
MONITORING
Sklep internetowy
Instalacje teleinf.
 
 Aktualności
e-Faktury - Postanowiliśmy wprowadzić nowe udogodnienia dla klientów ...                           więcej »
 
 
Instalacje 5GHz również za 1zł dla opcji z użytkowaniem Naszego sprzętu                           więcej »
 
 
Kolejne zwiększenia prędkości i obniżki - 12x szybciej i 8x taniej!                           więcej »
 
  Reklama
Bądź Piękna z Oriflame - u nas możesz: zamówić kosmetyki i otrzymać aktualny katalog, bezpłatnie zbadać swoją cerę, nauczyć się profesjonalnego makijażu.
 
 Statystyki
            
 
 Anty Spam

  
  

 
  Tłumaczenia

Odliczenia VAT - ulga na internet

Faktury będą wysyłane na wskazany adres e-mail
(ekofaktury stanowią podstawę do skorzystania z ulgi internetowej)


16.12.2014 - Ulga internetowa za rok 2014

W zeznaniu za rok 2014 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą prawo do korzystania z niego.

Powodem powyższej zmiany jest fakt, że z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

Lata, w których
korzystano z ulgi
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Podatnik 1

---

Tak

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

---

Tak

Odliczenie ostatni raz

Podatnik 3

Tak

---

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

---

Przysługuje za 2014 i 2015 r. albo w 2 następujących bezpośrednio po sobie latach następnych

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2014 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Lata, w których korzystano z ulgi 2012 2013 2014 2015 2016

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

<< Czytaj dalej na stronie PIT.pl

 

17.12.2012 - Ulga internetowa a PIT-y za 2012 rok

Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw. „ulgi internetowej”. Kiedy możesz skorzystać z ulgi internetowej?

Wówczas, gdy:

  • poniosłeś w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu oraz
  • posiadasz dokumenty potwierdzające ich poniesienie, zawierajace w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego usługę, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT).

UWAGA

Faktura VAT za użytkowanie internetu otrzymana od operatora zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (np. przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail lub udostępniona na stronie internetowej operatora) - „tzw. ekofaktura” - stanowi podstawę do skorzystania z ulgi internetowej.

Jak obliczyć kwotę ulgi?

Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystasz jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się bowiem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.

Jeśli jednak dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.
 

<< czytaj całość na stronie Ministerstwa Finansów

<< zobacz wszystkie informacje dotyczące odliczeń na stronie PIT.pl


Źródło: Ministerstwo Finansów oraz PIT.pl

Informacja dla Firm

Ponad to informujemy, że papierowe faktury VAT dla firm wystawiane i/lub wysyłane są miesięcznie lub kwartalnie.

Eko-Faktury (elektroniczny obraz faktury) wysyłane są niezwłocznie po wystawieniu na wskazany adres e-mail, po czym zestaw faktur papierowych wysyłany jest zbiorczo z ustaloną częstotliwością.


Copyright © 2005-2019 FHU VILNET. All rights reserved. Google